International@Work, kijkt over grenzen heen!

Wanneer hoef ik geen werkvergunning aan te vragen?

In sommige gevallen hoeft u geen werkvergunning aan te vragen voor uw buitenlandse werknemer. Dan is een melding bij UWV voldoende. In andere gevallen hoeft u helemaal niets te doen. Kijk voor meer informatie bij de categorie waarin uw werknemer valt.

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Het melden van een werknemer uit Oekraïne

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel bij ons melden. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt.

Rechten voor werknemers uit Oekraïne

Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Heeft u een cao dan geldt deze ook voor uw werknemer uit Oekraïne.

Meer informatie

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkvergunning/wanneer-hoef-ik-geen-werkvergunning-aan-te-vragen