International@Work, kijkt over grenzen heen!

Een op de zeven uitzendbureaus overtreedt doelbewust de wet, denkt de Arbeidsinspectie


Meer dan een op de zeven uitzendbureaus, ongeveer 15 procent, overtreedt bewust de wet, volgens een inschatting van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat zegt inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer in NRC. Er zouden in Nederland rond de 2.500 malafide uitzendbureaus zijn. Deze bedrijven betalen bijvoorbeeld minder dan het minimumloon, betalen overwerk niet uit, overtreden de arbeidstijdenwet of leggen onterecht boetes op aan uitzendkrachten als ze te laat op werk komen. Vaak zijn arbeidsmigranten de dupe. ‘Het kán zo niet langer.’